Protecția datelor și confidențialitate

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC RODAV SRL cu sediul în Vaslui, Soseaua Nationala nr.3, Vaslui, România, în calitate de operator de date. Prin urmare, SC RODAV SRL urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor. Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților SC RODAV SRL și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet.Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet.

Scopurile prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate pe orice cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet sunt prelucrate de către SC RODAV SRL în următoarele scopuri:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina SC RODAV SRL în contextul serviciilor prestate prin această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul formularului de contact sau acestei pagini de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii diverselor contracte intre dumneavoastra si societatea RODAV;
 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre SC RODAV SRL și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de prestari servicii, facturării și distribuirii facturilor, corespondenței cu dumneavoastră, precum și protejării oricărui interes legitim al SC RODAV SRL, pe cale administrativă sau judiciară, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;
 • pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile SC RODAV SRL sau ale partenerilor SC RODAV SRL. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a vă exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuței corespunzătoare;
 • în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/serviciile SC RODAV SRL;
 • în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

 • obligațiile legale care incumbă în sarcina SC RODAV SRL ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet
 • încheierea, respectiv executarea contractului de prestari servicii incheiat cu SC RODAV SRL;
 • interesul legitim al SC RODAV SRL de a-și promova produsele și/sau serviciile;
 • consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumită prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, E.ON poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama E.ON ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet;
 • pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către SC RODAV SRL cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi etc.;
 • în cazul unor campanii promoționale organizate de către SC RODAV SRL împreună cu diverși parteneri contractuali;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile SC RODAV SRL sau pentru ca SC RODAV SRL să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu SC RODAV SRL. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.

Măsuri de securitate a datelor

SC RODAV SRL va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, precum și dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege.
De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

Rodav
MENIU