MENIU

Tinichigerie - Vopsitorie - Daune

Operații executate în atelierul de tinichigerie:

 • înlocuire parbrize și lunete
 • montare senzori parcare și alte accesorii auto
 • repararea suprafeței exterioare
 • înlocuirea sau repararea structurii de rezistență a autoturismelor
 • demontări/remontări anexe aferente (bandouri, mânere, faruri etc.)


Operații executate în atelierul de vopsitorie:

 • vopsire parțială sau totală folosind vopseluri nemetalizate, metalizate, perlate, vopseluri speciale, toate ecologice
 • operații de întreținere (polishare, ceruire)
 • service-ul dispune de o magazie de piese de schimb cu un stoc tampon ce deservește instantaneu necesarul unor intervenții uzuale, aprovizionarea cu celelalte repere necesare intervențiilor de reparații făcându-se într-un timp foarte scurt
 • service-ul RODAV este autorizat RAR să execute lucrări atât de mecanică/electrică, precum și de caroserie pentru toate mărcile prezente în țara noastră

 

Nu știți cum să procedați în cazul unei daune auto acoperită de poliță RCA sau a uneia CASCO?

 • Notificați asigurătorul cu privire la evenimentul asigurat care a provocat dauna auto, inclusiv cauzele şi împrejurările în care s-a produs acesta! Consultând polița de asigurare sau site-ul asiguratorului, puteți afla detalii privind termenul limită de notificare, mijloacele de notificare și datele de contact pentru punctele de constatare daune din rețeaua asiguratorului respectiv. Suplimentar, pentru informații și suport, contactaţi şi reprezentanţa auto din România a producătorului vehiculului avariat/ distrus! 
  Aveți dreptul de a va alege punctul de constatare daune! 

 

 • După notificarea evenimentului produs, trebuie să vă prezentați la punctul de constatare ales de dumneavoastră şi să urmați procedura comunicată de/ agreată cu asiguratorul, pentru avizarea şi constatarea pagubei materiale suferite. Dacă ați procedat la repararea vehiculului avariat înainte de constatarea de catre asigurator a pagubei materiale suferite, puteți beneficia totuși de despăgubiri în baza unei poliţe RCA, dacă împrejurările și cauzele producerii evenimentului asigurat, precum şi cuantumul pagubei rezultă din actele aflate la dosarul de daună(1).
  Verificați dacă aveți același drept şi în polița CASCO!

 

 • Aveți dreptul să formulați obiecții! În cazul poliţei RCA, dacă aveți obiecții(2) cu privire la prejudiciile constatate, aveți dreptul să le menționați în procesul verbal de constatare a pagubelor! În plus, dacă prin demontarea sau reparația bunului avariat au rezultat şi alte pagube produse ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate inițial, este necesară încheierea unui proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor. 
  Verificați dacă procedura e similară şi în polița CASCO!

 

 • Pentru încasarea despăgubirilor, dosarul de daune trebuie sa fie complet! Asigurați-vă că toate documentele necesare (inclusiv deviz lucrări de reparații, facturi, chitanţe) sunt la dosar! În momentul depunerii documentelor de reparaţie şi a celor necesare solicitării indemnizaţiei de asigurare, asigurătorul să aibă la dispoziţie tot ce îi trebuie pentru închiderea dosarului de daună, prin achitarea despăgubirii! 

 

 • Pentru detalii suplimentare privind gestionarea dosarului de daună şi pașii de urmat în cazul unei daune acoperită de o poliță RCA sau de una CASCO, consultaţi pagina web a Autorităţii de Supraveghere Financiară / secțiunea Asigurări: Pt. RCA: http://www.asfromania.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=724&Itemid=171&lang=ro; Pt. CASCO: http://www.asfromania.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=763&Itemid=184&lang=ro. 1.7. În situația în care ați fost păgubit în urma unui accident produs de un vehicul asigurat, dar înmatriculat în străinătate, vă puteți adresa Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (pagina web: http://baar.ro/) pentru asistență.

 

 • (1) Potrivit Art. 42 din Norma privind asigurarea RCA: „În asemenea situații stabilirea mărimii cuantumului pagubelor se face în baza datelor consemnate în constatarea amiabilă, în actele încheiate de organele de poliție, de unitățile de pompieri sau de celelalte autorităţi publice competente, a documentațiilor privind costul efectiv al reparațiilor efectuate, coroborate cu prețurile practicate de unitățile de specialitate, a declarațiilor scrise ale părților implicate în accident și ale martorilor cu privire la accidentul produs, precum și a altor dovezi prezentate, coroborate cu propriile constatări ale asiguratorului, rezultate în urma examinării reparațiilor executate la vehicul și, după caz, a înlocuirii eventualelor părți componente sau piese avariate, precum și cu investigațiile în legătură cu dinamica accidentului, localizarea acestuia etc. Și în aceste cazuri datele constatate vor fi consemnate în procesul-verbal de constatare a pagubelor la vehicule, care va fi semnat de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia.” (2) Potrivit Art. 40 din Norma privind asigurarea RCA „(1) Procesul-verbal de constatare a pagubelor se semnează de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia. (2) Eventualele obiecții ale părților cu privire la prejudiciile constatate vor fi menționate în procesul-verbal sau într-o anexa la acesta. (3) Eventualele modificări în cuprinsul procesului-verbal trebuie certificate sub semnătura persoanelor precizate la alin. (1). (4) Dacă prin demontarea sau reparația bunului avariat au rezultat și alte pagube produse ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate inițial, se va întocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor”.

 

Aveți nelămuriri privind clauzele din polița dvs. de asigurare? Nu știți ce riscuri sunt asigurate şi care sunt opțiunile dvs. în caz de daună auto?

 • Citiți cu atenție polița de asigurare propusă de asigurător! Înainte să semnați polița, analizați clauzele acesteia! Acordați atenție sporită în principal clauzelor privind:
 • • suma asigurată, limitele de despăgubire, franșiza și prima de asigurare;
 • • riscurile asigurate: ce riscuri asigură polița, dar mai ales ce riscuri exclude polița; ce se plătește în caz de daună, dacă se acordă (sau nu) despăgubiri şi pentru lipsa de folosință a vehiculului avariat/ distrus;
 • • posibilitățile de reparare a autovehiculului avariat; ATENȚIE la clauzele de limitare a posibilității de a ALEGE atelierul de reparații si/sau piesele de schimb în eventualitatea unei pagube; Verificați cu atenție dacă, pe durata asigurării, vi se interzice sau vi se limitează în orice fel opțiunea de a alege atelierul de reparații dorit sau calitatea pieselor de schimb utilizate pentru remediere! În cazul în care sunt astfel de limitări, puteți solicita asigurătorului să le elimine sau să motiveze corespunzător aceste limitări sau puteți alege alt asigurător ce nu impune astfel de limitări!

 

 • Dacă nu ați înțeles anumite clauze din polița de asigurare propusă, solicitați clarificări! Aveți dreptul să fiți informat(ă) cu privire la toate opțiunile de care dispuneți în eventualitatea unei pagube(1), cu privire la condițiile contractuale și alte informații generale utile.

 

 • Pentru detalii privind dreptul dumneavoastră de informare privind polița de asigurare, consultaţi pagina web a Autorităţii de Supraveghere Financiară/ secțiunea Asigurări: - http://www.asfromania.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=744&Itemid=176&lang=ro; - http://www.asfromania.ro/index.php/consumatori/intrebari-frecvente/asigurari. 

 

 • (1) Potrivit art. 18 din O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor: „Consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate”. Potrivit Art. 9 din Norma privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule („Norma privind asigurarea RCA”)“Asiguratorii RCA au obligația de a publica pe site şi de a actualiza periodic toate datele necesare, care să le permită persoanelor prejudiciate accesul direct la informațiile privind procedura de avizare şi constatare a daunelor, precum şi informații privind personalul cu atribuții in constatarea şi lichidarea daunelor”. 


Nu știți cum să gestionați dosarul de daune sau nu aveți timp pentru aceasta? Aveți întrebări sau obiecții privind pagubele constatate? Vreți să vă asigurați că propunerile inspectorului de daune sunt cele mai bune?

 • Aveţi dreptul de a solicita serviciile unui consilier de daune  pe care il puteti gasi la RODAV, ales chiar de dumneavoastră! La cerere, acesta poate gestiona dosarul dumneavoastră de daune şi vă poate consilia cu privire la documentele ce trebuie depuse la dosarul de daună, ținându-vă la curent cu desfășurarea lucrărilor de reparații!